Bestyrelsesmedlemmer
Formand
File
Johan Selmer
60 72 22 00
Kasserer
KK
Kristian Kyed
42 36 88 34
Bestyrelsen
Bestyrelsen%2022

Den nyvalgte bestyrelse til generalforsamlingen i februar 2022

Turneringsansvarlig og kommunikationsansvarlig
File
Caroline B. Jeppesen
28 57 72 80
Turneringsansvarlig
TN
Teis N. Nørgaard
21 95 60 60
Frivilligansvarlig
JM
Julie Madsen
23 98 15 85
Træneransvarlig
File
Sine Sejerup Kristiansen
41 26 46 09
Træneransvarlig
File
Johannes Hansen
81 61 51 02
Materialeansvarlig
File
Sofie Krebs Schleemann
+4529643484